Sklep żeglarski - Wyposażenie basenów - Sztormiak - Kapoki - Koło ratunkowe - WOPR

reklama:

polecamy:

rss:

wszystkie aktualności w twoim ulubionym czytniku RSS

rss

Prawo na wodzie


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 Rozporządzenie określa:
1) ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej - kursem,
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs,
3) sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs,
4) skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej,
5) okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, zwanego dalejzaświadczeniem.

Plik do pobrania tutaj...