Sklep żeglarski - Wyposażenie basenów - Sztormiak - Kapoki - Koło ratunkowe - WOPR

reklama:

polecamy:

rss:

wszystkie aktualności w twoim ulubionym czytniku RSS

rss

Prawo na wodzie


2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2003r. dziennik_ustaw_212 w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.


więcej...


2072 WYJĄTKI - Znaki żeglugowe regulujące ruch żeglugowy


więcej...


Dz.U. RP z dn. 27.03.2012r.Poz. 326 ROZP. MIN. TRANSP., BUD. I GOSP. MORSKIEJ z dn. 28.02.2012r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie

Rozporządzenie określa warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty niekomercyjne o długości powyżej 15 metrów oraz morskie jachty komercyjne i ich obowiązkowe wyposażenie w zależności od ich długości oraz przyjętego rejonu żeglugi pływania, zgodnie z nową klasyfikacją rejonów żeglugi morskiej, zastepując dotychczas egzekwowane w tych kwestiach Zarządzenia Dyrektorów Urzędów Morskich z wiosny 2007 roku.
więcej...


DZ.U. RP z dnia 09.03.2012 r. Poz. 261

Rozp. MSW z dnia 27.02.2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne
więcej...


DZ.U. RP z dnia 19.03.2012r. Poz. 286

Rozp. MSW z dnia 06.03.2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag
więcej...


Dz.U. RP z dnia 27.01.2012r. Poz. 108.

Rozp. MSW z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego
więcej...


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 Rozporządzenie określa:
1) ramowy program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, zwanego dalej - kursem,
2) kwalifikacje kadry dydaktycznej prowadzącej kurs,
3) sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs,
4) skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej,
5) okres ważności i wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, zwanego dalejzaświadczeniem.
więcej...


Ustawa z dn. 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Ustawa określa zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady zapewnienia edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.1 - Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.2 - Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.3 - Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego oraz obowiązki ratowników wodnych

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.4 - Organizowanie i finansowanie działań ratowniczych

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.5 - Nadzór i kontrola nad ratownictwem wodnym

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.6 - Usunięcie statku lub innego obiektu pływającego

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.7 - Przepisy karne

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.8 - Zmiany w przepisach obowiązujących

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dn. 18.08.2011r. Rozdz.9 - Przepisy przejściowe i przepis końcowy

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...


USTAWA z dnia 18.08.2011r. Przypisy

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
więcej...